mapall
26/02/2020  Forced LaborCultuurcentrum Hasselt, Hasselt [work-in-progress]www.cchasselt.be
13/03/2020  Forced LaborGrand Theatre, Groningen [work-in-progress]www.grand-theatre.nl
24/04/2020  Forced LaborVlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, Amsterdam [work-in-progress]www.brakkegrond.nl
09/05/2020  Man Strikes BackHETPALEIS, Antwerpen www.hetpaleis.be
31/05/2020  Forced LaborVisueel Festival, Sint-Agatha-Berchem [work-in-progress]www.visueelfestivalvisuel.com
31/07/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende [Première]www.theateraanzee.be
01/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
02/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
03/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
05/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
06/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
07/08/2020  Forced LaborTheater Aan Zee, Oostende www.theateraanzee.be
06/10/2020 19:15 Forced LaborCultuurcentrum De Werft, Geel www.dewerft.be
06/10/2020 21:15 Forced LaborCultuurcentrum De Werft, Geel www.dewerft.be
07/10/2020  Forced LaborSTUK kunstencentrum, Leuven www.stuk.be
08/10/2020  Forced LaborSTUK kunstencentrum, Leuven www.stuk.be
09/10/2020  Forced LaborSTUK kunstencentrum, Leuven www.stuk.be