Het werken naar een première dwingt een vereniging als Vlaggendansgroep Symbolica steeds tot het opnieuw uitvinden van datgene waar ze mee bezig zijn. Voor Symballoo zochten ze inspiratie in de etymologische gronden van hun naam: what’s in a name?

Vlaggendansgroep Symbolica staat steeds actief in contact met haar omgeving. Ze inspireren zich onder andere door de vele ervaringen die ze opdoen in hun jaarlijkse buitenlandse tournees. De laatste vijf jaar traden ze op in Duitsland, Kroatië, Hongarije, Tsjechië, De Verenigde Staten van Amerika, Polen, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk.

Vlaggendansgroep Symbolica laat zich ook graag inspireren door een andere wereld, die van de hedendaagse dans, waardoor ze vlaggendans laat transformeren tot dans met vlaggen. Symbolica zoekt steeds nieuwe grenzen op door samen te werken met jonge en beloftevolle professionele choreografen. Deze samenwerking doet Symbolica andere paden betreden en dwingt de choreografen om bewegingen anders vorm te geven. Op deze manier worden ongekende mogelijkheden ge-vorm-d en wordt er een (tussen)ruimte gecreëerd voor vernieuwende dans met vlaggen.

Deze voorstelling is een weerslag van zulke samenwerkingsverbanden met choreografieën van Judith Clijsters, Ugo Dehaes, Thomas Devens, Yentl De Werdt, Thierry Smits, Vincenzo Carta, Véronique Lenaers, Luc Morren en hun huischoreograaf Christel Salaets. Ook zijn er enkele eigen creaties opgenomen in het avondvullend programma.

Symballoo ging in première op 30 november 2013 om 20u15 in het C-mine cultuurcentrum in Genk.

http://www.symbolica.be/