De Brusselse choreograaf Ugo Dehaes werkt met een 150 eerstejaarsstudenten van het KAE rond dans tijdens hun project-week.
Het resultaat wordt getoond tijdens de Etterbeekdag, ergens in de stad.

2015: Ugo werkt rond het idee van afval en zocht inspiratie bij de chinese nieuwjaarsdraken. Geassisteerd door Sofie Saller werkt hij met kleinere groepjes leeringen in de school, waarna ze het resultaat presenteren op het Koning Overwinneraarsplein.

2016: Het thema van de project-week dit jaar is Protest. The theme of this years project-week is Protest. Aan de hand van improvisatieopdrachten vertalen de jongeren hun eigen beeld over protest in beweging. Daarnaast werken ze ook met choreografische principes uit het eerder werk van Ugo: via contact-improvisatie komen ze tot menselijke kettingen/lock-ins, via compacte groepen werken ze rond massa's en groeps-dynamieken, het idee van een anti-solo (iemand die helemaal niet beweegt ten midden van een grote groep) drukt onze machteloosheid uit.
Het resultaat van de drie groepen wordt versmolten tot één geheel dat tijdens de Etterweekdag gepresenteerd wordt in het Warandepark.