Forced Labor is een dansvoorstelling met robots. Hoewel artificiële mensen en mechanische automaten al sinds de oudheid bedacht en gemaakt worden, bestaat het woord robot nog maar net 100 jaar. Ondertussen zijn robots alomtegenwoordig in onze maatschappij en wordt er verwacht dat er tegen 2030 meer dan 800 miljoen jobs door hen overgenomen zullen worden. 

In Forced Labor stelt choreograaf Ugo Dehaes deze evolutie in vraag door ze toe te passen binnen zijn artistiek proces. Hij investeert in robotmateriaal en creëert een voorstelling waarin de artiesten vervangen worden door Artificiële Intelligentie en robots. Robots die altijd beschikbaar zijn, nooit moe worden en niet vergoed moeten worden.

Twintig toeschouwers nemen plaats rond een grote tafel waarop zich een voorstelling met kleine, erg organisch-ogende robots ontrolt. Doorheen de voorstelling evolueren ze naar complexere machines. Van heel dichtbij maakt het publiek mee hoe robots ontstaan, evolueren, leren bewegen, zich organiseren en een dansvoorstelling ontwikkelen.

In Forced Labor vangen we een glimp op van een toekomstige wereld zonder tastbare lichamen. Maar is dat wel waar we naartoe willen?