kwaad bloed structureel gesubsidieerd


kwaad bloed vzw zal tijdens de periode 2015-2016 structureel gesubsidieerd worden door de Vlaamse Gemeenschap.