Wannes Deneer en Ugo Dehaes

BALK/ kamer --- BEAM/ room

Een balk is een bouwelement, een ligger, voor het bouwen van daken, kamers, tafels, stoelen, banken, tribunes, constructies.
Een balk is een veelgebruikte ruimtelijke vorm voor een doos, een baksteen, een kast, een kamer. Een stapel balken kan opnieuw een balk worden, een huis, een appartement.
Een balk wordt gebruikt als lege structuur voor het noteren van van muziek.

BALK begint in een kamer, de kamer valt uiteen, in bouwstenen voor iets nieuws.

BALK gaat over een kamer die verdwijnt, een herinnering die vervaagt, de kosmos die expandeert, leven dat evolueert, een mens die transformeert, een huis dat explodeert, atomen die worden gerecupereerd, hout dat wordt gerecycleerd.

In BALK zijn scenografie, choreografie en geluid verstrengeld. Voor deze voorstelling maken Wannes en Ugo samen een constructie waarin dingen dansen. De bewegingsenergie ontstaat bij henzelf. Ze ontsteken visuele en auditieve vonken, een vlindereffect op de verbeelding.Een eenvoudige kamer, een tafel, een stoel, een platendraaier, muziek

de onderdelen komen in beweging

de kamer deint uit

onderdelen verschijnen apart

de atomen komen los.

Oud wordt nieuw,

concreet wordt abstract

een balk, een blok, een schijf, muziek.