Binnen zijn Forced Labor-cyclus onderzoekt Ugo Dehaes hoe hij dans kan maken met robots. In de interactieve installatie Arena (2020) laat hij het publiek robots manipuleren en beoordelen, waardoor deze zelfstandig leren dansen. In de voorstelling Simple Machines (2021) kweekt en traint hij organische robots tot ze de rollen van danser en choreograaf kunnen overnemen. 

In Limp (2024), het derde deel van deze cyclus, keert Ugo terug naar zijn eerdere fascinatie voor het menselijk lichaam. Ditmaal vertrekt hij vanuit de samenwerking tussen mens en technologie. In tegenstelling tot de dystopische visies van de vorige luiken, presenteert Limp een meer hoopvolle visie op technologie. 
 
Limp is een duet tussen een éénbenige danser en de technologie van robots en speciaal ontwikkelde artificiële intelligentie (AI). In Limp wordt technologie verbeeld door een machine die gebruik maakt van rollende platforms, robotsculpturen, camera's en videoprojecties om met de fysieke wereld te interageren. Aan de oppervlakte lijkt het alsof de machine de danser op de been helpt. Hij reikt hem hulpstukken als krukken of een prothese aan, leert hem bewegingen door ze te demonstreren met robots. De machine filmt hoe de danser dit vertaalt naar zijn lichaam en analyseert de nieuwe bewegingen om ten slotte met behulp van AI een choreografie te creëren die de danser kan uitvoeren. Op een dieper niveau ontstaat een wisselwerking: we krijgen een robot-mens assemblage te zien waarin de verhouding tussen beiden niet strak afgelijnd is. Vanuit hun specifieke materialiteit herwerken ze impulsen tot een eigen bewegingstaal die zowel robotisch als menselijk is, waardoor de grenzen van afhankelijkheid en ondersteuning vervagen.
 
Nu technologie en AI steeds meer opkomen, zijn we geneigd de tekortkomingen ervan over het hoofd te zien. Tegelijkertijd zijn we minder tolerant ten opzichte van fysieke of mentale beperkingen bij mensen. Hoewel Limp de fascinatie voor technologie als ondersteuningssysteem onderzoekt, roept het ook vragen op naar de noodzaak ervan.