// Charlotte Vanden Eynde tot 2005 binnen kwaad bloed.
// www.charlottevandeneynde.be


Met Beginnings/Endings begeeft Charlotte Vanden Eynde zich in meerdere opzichten op onbekend terrein.
Het is de eerste maal dat ze zelf niet mee op de scène staat. Het is ook de eerste maal dat ze een voorstelling maakt voor een groep van zes performers en voor de grote zaal. Bovendien wil ze met deze creatie terugkeren naar de pure beweging en niet zoals in haar vorig werk vertrekken vanuit een thema of vanuit vormelijke toevoegingen zoals kostuums, objecten en video.

Na een intensieve danstraining, voelde zij aanvankelijk de behoefte om zich daar in haar eigen werk zo ver mogelijk van te verwijderen. Met MAP ME, haar laatste voorstelling, bereikte zij een grens van beeldende verstilling. Het lichaam werd een beeld, een canvas, een projectiescherm. Daarmee was een voorlopig eindpunt bereikt.

Met Beginnings/Endings wil ze terug naar af, terug naar de pure beweging, naar het pure lichaam. Samen met de dansers gaat ze op zoek naar een motief om beweging te creëren.

In het begin van het repetitieproces wordt er met gesloten ogen geïmproviseerd om het lichaamsbewustzijn te verdiepen en tot een relatie met het eigen lichaam te komen die voelend is en niet denkend. Zo onstaat beweging vanuit een fysieke situatie, vanuit het lichaam zelf en niet vanuit een beschouwend denken. Daarbij wordt geprobeerd aangeleerde dansbewegingen te vermijden zodat de beweging zo authentiek mogelijk kan zijn, d.w.z. eigen aan het lichaam van de danser. Op die manier gaat Charlotte Vanden Eynde op zoek naar een bewegingstaal die 'ongevormd' en 'primitief' is. De motorische ontwikkeling van haar dochtertje is daarbij een belangrijke bron van inspiratie.

Op dezelfde manier wordt gewerkt aan beweging vanuit contact met een ander lichaam. Daarbij ligt de focus vooral op het tactiel bewustzijn. Tegelijk worden ook meer vooraf bedachte bewegingen en lichaamsbeelden uitgeprobeerd, maar het motief, dat pas gaandeweg duidelijk wordt, is steeds hetzelfde: wat is "het begin" van beweging en wat kan beweging ons tonen over "het begin" van de mens en van het mens-zijn?

Zoals in al haar werk poogt Charlotte Vanden Eynde in Beginnings/Endings opnieuw iets essentieel menselijks aan de oppervlakte te brengen.

Het bewegingsmateriaal is samengebracht in een organische structuur, in tegenstelling tot haar laatste voorstellingen die fragmentarisch waren opgebouwd.

Ondanks het fysieke uitgangspunt, is Beginnings/Endings voor Charlotte Vanden Eynde heel emotioneel geladen: "Er stroomt niet enkel bloed maar ook emotie door onze aderen. Als je het lichaam zijn gang laat gaan vertelt het altijd iets. Het heeft daarvoor geen 'input' nodig".